Möten skapar tillväxt


Människan är ett socialt djur, och möten har alltid varit viktiga för vår utveckling. Det är i mötet med andra som nya idéer kan födas. Extra viktiga är möten för det svenska näringslivet.


Människor tycker om att mötas. Det är i möten med andra människor som kreativiteten stimuleras, nya idéer föds och innovationer kan komma till. Därför är det viktigt med möten inte bara mellan olika branscher, eller mellan olika individer i samma bransch, utan också mellan individer och avdelningar inom ett och samma företag. Det brukar sägas att många av de bästa idéerna föds på kafferasterna, men konferenser och företagsevent spelar också en viktig roll.Dukade bord på event


Dessutom är möten viktiga för tillväxten. Nya idéer är till stor del vad som driver tillväxten, och en annan viktig faktor är själva nätverkandet i sig. Mässor och konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra sig, både som samarbetspartner och som arbetsgivare. För mindre företag kan det vara ett bra och kostnadseffektivt sätt att visa att man över huvud taget finns, och också komma i kontakt med potentiella kunder. Dessutom kan man få en uppfattning om vilken konkurrens som finns på det område där man verkar.


Det är därför inte konstigt att mötes- och eventbranschen växer kraftigt. Det är inte bara privata företag som har ett intresse i detta. Kommuner och regioner vill också marknadsföra sig, locka företag och invånare och ta del av olika typer av investeringar. Antalet internationella events som äger rum i Sverige ökar också för varje år. Sverige betraktas av många i omvärlden som ett land med stora naturvärden, samtidigt som invånarna är pigga på att ta till sig de senaste teknologiska landvinningarna. Att platser som även många svenskar tycker är exotiska, som ishotellet i Jukkasjärvi eller Furillen vid Gotland, har uppmärksammats i internationella medier spelar naturligtvis också roll. Även om vårt land har relativt bra kommunikationer så är det viktigt, för fortsatt tillväxt i denna sektor, att de byggs ut ytterligare.


Eventbranschen


Även under den ekonomiska krisen ökade tillväxten i eventbranschen. Events, vare sig det är en stor utställning, ett idrottsevenemang eller en träff för cosplay-intresserade, ger stolthet, integration, arbetstillfällen och skatteintäkter, för att bara nämna några av de positiva effekterna.


När det nu är högkonjunktur går det ännu bättre för eventbranschen. Flera kommuner har också tagit fram eventstrategier, och det blir vanligare att kommuner samarbetar kring större arrangemang. Faktum är att det nu finns event som handlar om event. Mötes- och eventbranschen har en egen mässa: Möten & Events. På mässan presenteras flera olika koncept för konferenser, företagsevent och andra aktiviteter.


Eventskaparna kan hjälpa dig med ditt event, vare sig det är stort eller litet, och vare sig det bara rör det egna företaget eller inbjudna experter från jordklotets alla hörn. Vi har stor kännedom om lämpliga lokaler, oavsett antalet deltagare, inspirerande talare, men också om vilka aktiviteter som passar vid sidan av det officiella programmet. Det är ju, som bekant, ofta i pauserna som de bästa idéerna föds, och de mest givande samtalen äger rum. Det gäller vare sig syftet med evenemanget är att sprida kunskap om nya idéer, eller att underlätta för företagare att knyta kontakter.