Vad gör en arbetsplats trevlig? Förutom kaffe är det en hel del faktorer.

Vad är egentligen viktigt för att ett kontor ska kännas hemtrevligt och välkomnande? Bland annat riktigt gott kaffe som förenar och bjuder in till lättsamma pratstunder i köket. På https://www.cafebar.se/produkter/kaffemaskiner/ hittar du massor av olika maskiner att välja på, alla i en stilren och lättanvänd design.

 

Därför är det så viktigt med kaffepauser

Ja, det här med kaffe är viktigt. I en artikel som går att läsa här, skrivs det om hur du inte får glömma fikapausen. Det är nämligen så att det inte bara är ”mysigt, trevligt, gott och socialt” att fika, det kan även vara hälsosamt på ett djupare plan. Det främjar umgänge och hjälper oss att stressa ner när jobbet är slitsamt eller belastningen hög. Gemensamma fikaraster på arbetsplatser ger kontoret en bättre stämning med mer effektivt arbete. Det är så viktigt med micropauser för att motarbeta stress och återfinna fokus. Kaffe piggar dessutom upp och skärper både minne och koncentration. Det är bra med fika, och särskilt kaffe, alltså.

Annat som gör vår arbetsplats trevlig och trivsam

Andra saker som enligt en större undersökning, är viktigt för svenskarna på jobbet är bland annat bra kollegor, givande arbetsuppgifter, möjligheter att få växa och utmanas samt att få göra något som känns meningsfullt. Att chefen är bra, ja, det är givetvis också väldigt viktigt för svenskarna på jobbet, liksom flexibla arbetstider, att arbetet ligger nära till hemmet, att det finns möjligheter till vidareutbildning, att arbetsmiljön är bra och ergonomisk, att arbetsplatsen är estetiskt tilltalande och att kommunikationerna till och från kontoret är bra. Sedan finns säkerligen många fler faktorer som spelar in i hur vi trivs på en arbetsplats. Mer om allt detta går det att läsa om i denna artikel i Metro Jobb.

 

Det är viktigt att jobba på arbetsmiljön, för att denna ska bli så bra som möjligt för medarbetare och chefer. Det är nämligen det som bygger ett bra företag eller en bra organisation. I Dagens Nyheter går det till exempel att läsa om hur dålig arbetsmiljö kostar flera miljarder varje år, särskilt när det kommer till arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Kostnaderna kan minska genom att varje företag och organisation arbetar starkt för en bättre, tryggare och trevligare arbetsmiljö.